Kreyòl ayisyen

Ki Matematik mwen ta dwe konnen premye pitit mwen an?

Pou paran ak moun k ap okipe Premye Ane yo.

Seri videyo sa a fèt pou ede ou konprann ansèyman kourikoulòm matematik premye klas la pou ou ka ede premye klas ou a.

Anba la a se videyo entwodiksyon seri a. Gade tout videyo sa yo, se tankou ou ta gen pwòp antrenè pèsonèl ou pou ede ou ede premye klas ou a konprann matematik premye klas la. Nan videyo entwodiksyon sa a, ou pral jwenn enpòtans ki genyen nan matematik premye klas!

Entwodiksyon Videyo

Entwodiksyon nan “Ki sa ki Matematik ou ta dwe Premye klas mwen konnen? seri videyo
Anba la a se yon Table of Contents pou tout videyo ki nan seri sa a.

Videyo yo gwoupe pa domèn ak yon lyen nan chak videyo se nan kolòn nan men dwat-ou nan tablo a.

Videyo # Tit (~ tan kontni kouri)Link Videyo

Nimewo ak operasyon nan baz dis (NBT)

NBT #1 nan 6 This image has an empty alt attribute; its file name is image-nbt.1.jpg Konte jiska 120
(~ 8 min.)
https://youtu.be/Y4GFPI_e074
NBT #2 nan 6
This image has an empty alt attribute; its file name is mq3.jpg
Konprann De Chif yo nan yon Nimewo De-chif
(~ 9 min.)
https://youtu.be/XhgR7ci2KLY
NBT #3 nan 6
This image has an empty alt attribute; its file name is mq2-1-1.jpg
Konpare De Resansman
(~ 11 min.)
https://youtu.be/6KgtKoo0tLU
NBT #4 nan 6
This image has an empty alt attribute; its file name is mq2-2-6.jpg
Add Nan 100
(~ 15 min.)
https://youtu.be/K6lZROMTrWA
NBT #5 nan 6
This image has an empty alt attribute; its file name is mq2-3-5.jpg
Jwenn 10 plis oswa 10 Mwens (~ 12 min.)
https://youtu.be/v16V3Ig_7ss
NBT #6 nan 6
This image has an empty alt attribute; its file name is mq2.jpg
Soustraksyon miltip nan 10
(~ 9 min.)
https://youtu.be/c4ufPXgv194
Nimewo ak operasyon nan baz dis (NBT)

Operasyon ak Aljèb Panse (OA)

OA #1 nan 10
(part 1 of 2)
Adisyon –
Rezoud Pwoblèm Pawòl / Detèmine Nimewo a Unknown nan yon ekwasyon
(~ 18 min.)
https://youtu.be/k42upkeWeHM
OA #2 nan 10
(part 2 of 2)
This image has an empty alt attribute; its file name is mq2-4-5.jpg
Soustraksyon –
Rezoud Pwoblèm Pawòl / Detèmine Nimewo a Unknown nan yon ekwasyon
(~ 18 min.)
https://youtu.be/VXrrujmMRro
OA #3 nan 10This image has an empty alt attribute; its file name is mq3-2-4.jpgRezoud pwoblèm mo pou adisyon nan twa chif
(~ 6 min.)
https://youtu.be/n6H8C9b8FhU
OA #4 nan 10
This image has an empty alt attribute; its file name is mq1-3.jpg
Aplike Pwopriyete operasyon yo kòm estrateji pou ajoute ak soustraksyon
(~ 7 min.)
https://youtu.be/d-V-cMNZZAY
OA #5 nan10
This image has an empty alt attribute; its file name is mq3-3.jpg
Konprann soustraksyon kòm yon pwoblèm enkoni-ajoute
(~ 11 min.)
https://youtu.be/-sNjkYDWtRo
OA #6 nan 10This image has an empty alt attribute; its file name is mq2-6.jpgGen rapò konte ak adisyon ak soustraksyon
(~ 8 min.)
https://youtu.be/8hYzx4ee12A
OA #7 nan 10
(part 1 of 3)This image has an empty alt attribute; its file name is mq2-7-3.jpg
*** Ajoute nan 10 ***
(~ 13 min.)
*Li enpòtan pou elèv klas premye ane yo pale ak reyalite matematik yo nan lespas 10 *
https://youtu.be/W4N7yF__oQQ
OA #8 nan 10
(part 2 of 3)
This image has an empty alt attribute; its file name is mq3-4.jpg
Add Nan 20
(~ 11 min.)
https://youtu.be/Ict1xSFelKA
OA #9 nan 10
(part 3 of 3)This image has an empty alt attribute; its file name is mq2-8-3.jpg
Fè soustraksyon nan 20
(~ 6 min.)
https://youtu.be/QxcB952fgNM
OA #10 nan 10
This image has an empty alt attribute; its file name is mq2-12-3.jpg
Konprann siyifikasyon siy egal la
(~ 12 min.)
https://youtu.be/ZTHynrS37y0
Operasyon ak Aljèb Panse (OA)

Mezi ak Done (MD)

MD #1 nan 5This image has an empty alt attribute; its file name is mq2-9-3.jpgLòd twa objè pa longè
(~ 4 min.)
https://youtu.be/KTKWc7VnQY0
MD #2 nan 5This image has an empty alt attribute; its file name is mq2-10-3.jpgEksprime longè yon objè kòm yon kantite antye longè
(~ 4 min.)
https://youtu.be/8g8CwYTX8bI
MD #3 nan 5This image has an empty alt attribute; its file name is mq3-5.jpgDi ak Ekri Tan
(~ 8 min.)
https://youtu.be/HZ-wxgtEUQQ
MD #4 nan 5This image has an empty alt attribute; its file name is mq2-11.jpgOrganganize, Reprezante, ak Entèprete Done
(~ 7 min.)
https://youtu.be/wTZY-bkVpbk
MD #5 nan 5This image has an empty alt attribute; its file name is mq3-6.jpgIdantifye Valè pyès monnen Etazini
(~ 4 min.)
https://youtu.be/g7r2vJQD6RA
Mezi ak Done (MD

Jewometri (G)

G #1 nan 1 This image has an empty alt attribute; its file name is mq3-7.jpg
Fè distenksyon ant Defini Parapò ak Atribi ki pa defini /
Konpoze fòm /
Patisyon Sèk ak rektang nan de ak kat aksyon egal
(~ 11 min.)
https://youtu.be/1kldV6S-OGg
Jewometri (G)

Sou

Howie Tuttman

Antrenè Matematik Enstriksyonèl

Èske w te yon Antrenè Matematik Enstriksyonèl pou anpil, anpil pwofesè pou anpil ane; Mwen gade pou pi devan pou yo te Antrenè Matematik ou tou.

Sit entènèt sa a espesyalman mete-up pou ou kòm paran, moun k ap okipe oswa kèlkeswa sa pozisyon responsablite ke ou genyen pou premye klas ou. Li tèlman enpòtan pou nou eseye fèmen nenpòt ki twou vid ki egziste nan matematik pou Premye ane eskolè pou ke twou vid sa yo pa pèsiste epi ogmante pandan premye ane yo pwogrese nan ane lekòl yo. Mwen espere ke videyo ki nan seri sa a ba ou yon konpreyansyon sou ansèyman an nan kourikoulòm nan matematik premye klas pou ke ou ka ede Premye klas ou.

Kòmantè

Pa ezite kontakte pa e-mail, voye yon mesaj lè l sèvi avèk fòm ki anba a, oswa kite yon repons.

Jwenn an kontak

Howie Tuttman

Kite yon Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: